Page 39 - Fariba - Editie 3 2020/2021
P. 39

Maurice Pfeil (52) was er al snel achter wat hij wilde worden: tandarts. “Dit vak is me op mijn lijf geschreven. Tandheelkunde is een deel van mijn leven. Dat het me zo ligt heb ik van tevoren ook niet bedacht.” En dat terwijl zijn jeugd niet makkelijk verliep. Hij wisselde vaak van scholen en had verkeerde vrienden. Na een lang traject van de mavo, mts, havo en vwo kwam hij op het volwassenenonderwijs terecht. Sindsdien heeft zijn leven een positieve wending genomen. TEKST TASJA KONING, BEELD CARLYN F. FOTOGRAFIE  Editie 3 • 2020/2021 39 Maurice Pfeil


   37   38   39   40   41